Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe na 2017r. skierowana do Partnerów Rynku Pracy oraz osób bezrobotnych

Szanowni Państwo W celu lepszego poznania Państwa potrzeb i oczekiwań co do kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Analiza Państwa ankiet posłuży nam do opracowania „Planu szkoleń na 2017 rok" oraz przyszłych Programów realizowanych przez...

Zmiana miejsca i sposobu wypłat zasiłków i innych świadczeń

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że w miesiącu grudniu 2016r. wypłata zasiłków dla bezrobotnych odbędzie się w Banku Spółdzielczym w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 61 w godzinach od 09.00 do 15.00 według zamieszczonego harmonogramu. Jednocześnie informujemy, że od miesiąca stycznia 2017r. zasiłki i inne...

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku informuje, że od 06.12.2016r. przyjmuje wnioski bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski bedą przyjmowane do 09.12.2016r. do godz. 15.00 ...

Zlecenie Działań Aktywizacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, iż z dniem 13 października 2016r. przystąpił do realizacji programu   Zlecanie Działań Aktywizacyjnych . Działania aktywizacyjne świadczy Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie ul. Podwale 13 – punkt aktywizacyjny w Płońsku ul. Wolności 6. Działania aktywizacyjne ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1.   ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Terminy wypłat/przelewów świadczeń

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę