Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 24.03.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków pracodawców lub przedsiębiorców o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudninie bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Wnioski o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 24.03.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków od bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Wnioski na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 15.03.2017r. wznawia przyjmowanie wniosków na organizację staży w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) POWER oraz w ramach środków Funduszu Pracy. ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że wstrzymuje od dnia 03.03.2017 do odwołania nabór wniosków na szkolenie indywidualne w ramach środków z Funduszu Pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w 2017r. realizuje projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że w 2017r. realizuje projekt  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1   Celem projektu...

Wnioski na szkolenia indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.03.2017r. wydawane są wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.03.2017r. wydawane są wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi elektroniczne

Ważna informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców

Terminy przelewów świadczeń

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę