Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w 2017r. realizuje projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że w 2017r. realizuje projekt  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1   Celem projektu...

Wnioski na szkolenia indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.03.2017r. wydawane są wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.03.2017r. wydawane są wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.03.2017r. wydawane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.03.2017r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  współfinansowanego przez Unię Europejską...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.03.2017r. wydawane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1.  „...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że w dniach 13 - 28 lutego 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi elektroniczne

Ważna informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców

Terminy przelewów świadczeń

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę