Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Wnioski o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 14.09.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze względu na wyczerpanie w bieżącym roku środków finansowych na tę formę aktywizacji zawodowej bezrobotnych. ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że w dniach 4 września do 6 września 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu...

Wnioski o refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od dnia 29 sierpnia 2017 roku wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Poniżej  nowy wzór wniosku wraz z załącznikami.   ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. „ ...

Zwrot podatku od stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuję, że od 29 kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że wznawia nabór wniosków na szkolenia indywidualne ze środków Funduszu Pracy.   Załączniki Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne.doc

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ponownie informuje, że od 02.01.2017r. wydawane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)   realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wznowienie przyjmowania wniosków o środki na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od dnia 24 lipca 2017 roku wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W załączeniu nowe wzory wniosków oraz regulamin przyznawania środków na działalność gospodarczą. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Terminy przelewów świadczeń

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę