Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Wnioski o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 29.05.2017r. wstyrzymuje przyjmowanie wniosków pracodawców i przedsiębiorców na organizację prac interwencyjnych.

Wnioski o organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 29.05.2017r. wznawia przyjmowanie wniosków na organizację staży ze środków Funduszu Pracy.

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Zmiana terminu wypłat stypendiów

W związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017r. w sprawie zaniechania poboru podatu dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że wypłata stypendiów z Funduszu Pracy za...

Wnioski osób niepełnosprawnych o środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 26.04.2017r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu na otrzymanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków pracodawców na...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że w dniach 20 kwietnia do 4 maja 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi elektroniczne

Ważna informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców

Terminy przelewów świadczeń

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę