Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Wznowienie przyjmowania wniosków o środki na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od dnia 24 lipca 2017 roku wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W załączeniu nowe wzory wniosków oraz regulamin przyznawania środków na działalność gospodarczą. ...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 05.07.2017r. do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.  

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 05.07.2017r. do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

Nabór wniosków o refundację kosztów zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 3.07.2017r. rozpoczyna nabór wniosków od pracodawców lub przedsiębiorców o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f. ustawy) W ramach w/w refundacji urząd może zrefundować za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 lat max 99%...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. ...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2017r. wydawane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)   realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że w dniach 19 czerwca do 30 czerwca 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 19 czerwca 2017 wstrzymuje nabór wniosków na szkolenia indywidualne ze środków Funduszu Pracy. 

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi elektroniczne

Ważna informacja dla osób zatrudniających cudzoziemców

Terminy przelewów świadczeń

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę