Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że w dniach  26.03.2018-06.04.2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. „ ...

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku

Już dzisiaj złóż wstępnie wypełniony PIT za 2017 r. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy. PFR możesz uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). ...

Wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Zatrudnienie osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie płońskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że realizuje w 2018r. projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r . przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. „ ...

Szkolenia indywidualne

Z uwagi dużą ilość wpływających wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 13.03.2018r. czasowo wstrzymuje nabór na w/w formę wsparcia osób bezrobotnych.   ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Terminy przelewów świadczeń

Informacja PUP w Płońsku

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę