Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Aktualności

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od dnia 02.01.2017r . wydawane są   wnioski na szkolenia indywidulne w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie...

Aktywizacja osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że realizuje w 2017r. projekt  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1   Celem głównym projektu jest zwiększenie...

Wnioski o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 02.01.2017r. wydawane są wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa...

Wnioski o przyznanie środków na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2017r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2017r. wydawane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu  pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Usługi elektroniczne

Terminy przelewów świadczeń

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP: 567-104-77-35 / REGON: 130433310

tel/fax: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94
e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

 

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu

ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel/fax: (23) 679 27 73
 

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą

(Urząd Gminy  w Czerwińsku)
tel/fax: (24) 277 49 48

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę