Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Nagłówek

Aktualności

Wnioski osób niepełnosprawnych o środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 25.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu na otrzymanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków pracodawców na...

Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od dnia 18 czerwca 2018 r. Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców będzie czynny w godzinach od 08.00 do 16.00. Obsługa klientów odbywać się będzie w godzinach od 08.00. do 15.00.  

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 13.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie   wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 07.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018".  

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia...

Zezwolenie na pracę cudzoziemca w ramach ruchu bezwizowego

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że w przypadku nie posiadania przez plantatora potwierdzenia złożenia wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca w ramach ruchu bezwizowego do dnia 17.05.2018r prosimy o kontakt z PUP.  

Przyjmowanie dokumentów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Gminie Załuski

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, że od 21 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy w Załuskach w godzinach 9:00 – 12:00 (z możliwością zmiany godzin pracy w zależności od potrzeb) będą przyjmowane dokumenty dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dokumenty można składać...

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku prosi o składanie wypełnionych i kompletnych wniosków o zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców co znacznie skróci czas obsługi klienta. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków przez internet co przyspieszy procedurę ich rejestracji.   ...

Informacja dla zatrudniających cudzoziemców - praca od dnia złożenia kompletnego wniosku nie czekając na decyzję

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU INFORMUJE,  OD DNIA 18 MAJA 2018 ROKU CUDZOZIEMCY BĘDĄ MOGLI PRACOWAĆ OD DNIA ZŁOŻENIA DO URZĘDU KOMPLETNEGO WNIOSKU NIE CZEKAJĄC NA DECYZJĘ Zmiana wynika z art. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw,...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.05.2018r. realizuje z rezerwy ministra Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. W programie założono aktywizację zawodową 42 osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w ramach: - robót publicznych – 27 osób, - prac interwencyjnych - 15 osób. ...

Wyświetlanie 1 - 15 z 184 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę