Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, iż w dniach 13.09.2018-18.09.2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.09.2018r. rozpoczyna realizację Programu aktywizacji zawodowej  bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy ministra. W programie założono aktywizację zawodową 55 osób  bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach: - robót publicznych – 25...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.09.2018r.rozpoczyna realizację Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej finansowanego z rezerwy ministra. W programie założono aktywizację zawodową 35 osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w ramach: - robót publicznych – 25 osób, - prac...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 07 września 2018r. wznawia przyjmowanie wniosków  na szkolenia indywidualne  w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkoleń...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 31 sierpnia 2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków  na szkolenia indywidualne  w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w dniach  29.08.2018-05.09.2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu...

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, od 27.08.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w ramach  rezerwy ministra pn. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi   z powodu wyczerpania środków finansowych na te formy aktywizacji...

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że 27.08.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w ramach  rezerwy ministra pn. Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych z powodu wyczerpania środków finansowych na te formy aktywizacji zawodowej w 2018r...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. „ ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkoleń...

Wyświetlanie 1 - 15 z 206 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę