Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia: 1. „ ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkoleń...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 31.07.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu...

Wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 16.07.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków  o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy szkoleń...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 09.07.2018r. realizuje z rezerwy ministra Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi. W programie założono aktywizację zawodową 50 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach: - robót publicznych – 25 osób, - prac interwencyjnych - 25 osób. ...

Wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Informujemy, iż z dniem 03.07.2018 Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.  

Rejestracja osób bezrobotnych w Raciążu

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje o nowym harmonogramie rejestracji osób bezrobotnych w Filii Raciąż: - osoby, które wyrażą chęć rejestracji w Raciążu mogą to uczynić w każdą środę w godzinach od 08:00 do 12:00, - wizyty obowiązkowe osób bezrobotnych przypadające w środy będą obsługiwane w godzinach od 12:30 –...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wnioski osób niepełnosprawnych o środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że z dniem 25.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu na otrzymanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków pracodawców na...

Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od dnia 18 czerwca 2018 r. Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców będzie czynny w godzinach od 08.00 do 16.00. Obsługa klientów odbywać się będzie w godzinach od 08.00. do 15.00.  

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 13.06.2018r. wstrzymuje przyjmowanie   wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Wyświetlanie 1 - 15 z 193 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę