Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Zatrudnianie cudzoziemców

Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Obsługa dokumentów praca.gov.pl

Opłaty za zatrudnianie cudzoziemców

Wpis wielosezonowy - zezwolenia na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu 3 kolejnych lat

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę