Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.09.2018r. rozpoczyna realizację Programu aktywizacji zawodowej  bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy ministra. W programie założono aktywizację zawodową 55 osób  bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach: - robót publicznych – 25...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.09.2018r.rozpoczyna realizację Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej finansowanego z rezerwy ministra. W programie założono aktywizację zawodową 35 osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w ramach: - robót publicznych – 25 osób, - prac...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.05.2018r. realizuje z rezerwy ministra Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. W programie założono aktywizację zawodową 42 osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w ramach: - robót publicznych – 27 osób, - prac interwencyjnych - 15 osób. ...

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.05.2018r. realizuje z rezerwy ministra Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. W programie założono aktywizację zawodową 28 osób długotrwale bezrobotnych w ramach: - robót publicznych – 18 osób, - prac interwencyjnych - 10 osób. Pracodawców...

Program regionalny „MAZOWSZE 2018”.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w 2018r. realizuje program regionalny „MAZOWSZE 2018". Celem programu jest aktywizacja zawodowa 131 mieszkańców wsi powiatu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę