Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Zatrudnienie osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie płońskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że realizuje w 2018r. projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r . przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Program regionalny „MAZOWSZE 2018”.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w 2018r. realizuje program regionalny „MAZOWSZE 2018". Celem programu jest aktywizacja zawodowa 131 mieszkańców wsi powiatu...

Wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r . przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że realizuje w 2018r. projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1   Celem głównym projektu jest...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są   wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są   wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Wyświetlanie 16 - 30 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę