Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2018r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.09.2018r. rozpoczyna realizację Programu aktywizacji zawodowej  bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego z rezerwy ministra. W programie założono aktywizację zawodową 55 osób  bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach: - robót publicznych – 25...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.09.2018r.rozpoczyna realizację Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej finansowanego z rezerwy ministra. W programie założono aktywizację zawodową 35 osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w ramach: - robót publicznych – 25 osób, - prac...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku przypomina, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię...

Wnioski na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski na szkolenia indywidualne w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych u pracodawcy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.05.2018r. realizuje z rezerwy ministra Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. W programie założono aktywizację zawodową 42 osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w ramach: - robót publicznych – 27 osób, - prac interwencyjnych - 15 osób. ...

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 10.05.2018r. realizuje z rezerwy ministra Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. W programie założono aktywizację zawodową 28 osób długotrwale bezrobotnych w ramach: - robót publicznych – 18 osób, - prac interwencyjnych - 10 osób. Pracodawców...

Wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 01.02.2018r. przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu u pracodawcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Wyświetlanie 1 - 15 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę